Intrapreneurship bij KommaBoard

Bedenk helpt Komma Board een nieuwe ict-startup participatief vorm te geven via een business design traject

Komma Board vroeg Bedenk om begeleiding bij het binnentrekken van een innovatieve cultuur. Enkele maanden later schreven we mee aan het projectcanvas voor een nieuw IT-bedrijf met unieke USP. Wat is het grootste inzicht in heel dat traject? ‘Er zit nog meer potentieel in onze mensen dan ik al dacht’, zegt An Van Den Eynde, CEO van Komma Board

Intrapreneurship is een kwestie van cultuur 

An Van Den Eynde is een HR-mens. Haar passie is de persoonlijke ontwikkeling van mensen. 

“We geloven heel fel in het ondernemerschap van onze mensen”, vertelt An. “We willen al die knappe koppen bij ons stimuleren door verder te gaan in onze innovatiecultuur, in participatief ondernemerschap. Maar een participatieve innovatieve cultuur binnentrekken, dat is niet onze dada. Iedereen heeft zijn eigen veldje. We zijn bij jou en Bedenk uitgekomen via LinkedIn. Daar las ik een artikel dat me echt aansprak.”

An las in het artikel dat je innovatie kunt inbedden in de organisatie als een geleid proces. Creatieve innovatie kun je wel degelijk managen. Te beginnen bij de stroom van ideeën. 

“Dat inzicht past in ons kraam, want zo kan elke medewerker mee innoveren”, zegt An. “Je bent helemaal niet afhankelijk van die toevallige ingeving waarmee je ‘s morgens wakker wordt en denkt ‘Ha, ik heb het gevonden, daar gaan we iets mee doen.” 

Innoveren is dus een kwestie van je organiseren. Samen met je medewerkers innoveren, betekent samen bouwen aan een participatieve cultuur die dat samen innoveren aanmoedigt. Daarin wil je continu verbeteren. 

Quote icoon
Ik leerde dat je innoveren kunt inbedden in je organisatie. Dat is goed, want zo kan elke medewerker mee innoveren

Business design traject 

Een eerste resultaat van dat participatief intrapreneurship is de opstart van RelyUs, een digitaal vernieuwingsbedrijf voor de ambitieuze kmo en kleinere steden en gemeenten. RelyUs wil het omgekeerde zijn van een software-fabriek: een coach die echt meedenkt op lange termijn. Bedenk begeleidde het business design traject van Relyus. 

RelyUs groeit vanuit twee behoeften. 

“Enerzijds willen we onze consultants die aan hun top zitten nieuwe perspectieven kunnen bieden. Daarnaast krijgen we vanuit ons netwerk steeds vaker de vraag om tools op maat te ontwikkelen. We zijn nu op een punt gekomen om die activiteit te verzelfstandigen”, zegt An.

IT bedrijfjes zijn er bij de duizenden. Een eerste uitdaging in het participatief business design traject was dus het vastleggen van de doelgroepen en de USP van het nieuwe bedrijf. Die evolueerden van ‘alles doen voor iedereen’, naar een doorleefde en unieke USP voor een heel bewust afgebakende doelgroep. An vertelt over de manier waarop Bedenk dat uitzuiveringsproces mee vorm gaf. 

 

“We hadden intern al eens gekeken naar de lopende projecten en klanten die er al waren. Lokale overheden en kmo’s missen vaak een IT-partner. En vermits alles digitaal wordt, zagen we daar wel een markt in. Digitaal voor iedereen dus. Maar toen zei Pieter (Bedenk) dat we toch maar eens onze gedroomde klanten moesten gaan interviewen, en persona’s moesten uitschrijven, hun behoeften zo concreet mogelijk omschrijven en daarin vooral ook benoemen wat die gebruikers blij zou maken.” 

Er volgden interviews met ambitieuze ondernemers en met lokale overheden. 

“We leerden dat we op ons best zijn voor de ambitieuze kmo’s en kleinere steden en gemeenten tot 50.000 inwoners”, vertelt An. “Tijdens de interviews hoorden we dingen zeggen als ‘Ze gooien de tools maar op onze computers, en verder is het trek uw plan’. Al die tools die op de systemen draaien, praten niet met elkaar.’ Een heel belangrijke frustratie bleek het ontbreken van persoonlijke support ...” 

Net in dat persoonlijke begeleiden en ondersteunen raakten we de kern van RelyUs. De doelgroep werd afgelijnd en RelyUs ontdekte waar het straks het verschil kan maken.

“Met RelyUs willen we heel persoonlijk begeleiden en een echte partner zijn die van A tot Z meedenkt”, zegt An beslist. “We willen dat onze klant doorheen een traject echt gaat voelen dat we mee deel uitmaken van zijn DNA. Zo evolueerden we van ‘Alles doen voor iedereen’ naar ’We willen dit klantensegment op deze manier gaan bedienen’.” 

Quote icoon
Het traject filterde ons samen als team van een heel grote wolk naar een heel duidelijk businessplanverhaal

De missie en visie van RelyUs en het bijpassende strategieverhaal werden in een duidelijk projectcanvas verankerd. 

“Het is heel belangrijk om met iedereen vanaf het begin die strategie mee te hebben. We willen zoveel miljoen omzet en zoveel nieuwe klanten op X tijd. Hoe gaan we dat doen? Welke stappen gaan we daarvoor ondernemen? Wie gaat dat trekken? Wat zijn de obstakels die daarvoor in de weg kunnen staan. Dat hebben we allemaal van A tot Z benoemd tot op taakniveau.” 

Zoals het hoort binnen een participatieve cultuur, is het projectcanvas van RelyUs mee uitgetekend door de medewerkers van RelyUs. Het nieuwe bedrijf is mee van hen. 

““Het projectcanvas geeft ons echt een handvat, om nooit stil te vallen en te vermijden dat de operationele dagdagelijkse dingen ons straks opslorpen. Dat projectcanvas gaat ons geen 100 maar 200% vooruit helpen de eerstkomende jaren”, zegt An. 

“Als we ergens vastzitten of denken van ‘Shit, wat nu?’, kunnen we altijd teruggrijpen naar dat projectcanvas, een stap terugzetten en ‘start all over again’. Ik vind het ook heel belangrijk om af en toe de tijd te nemen en te kijken: ‘Waar gaan we naartoe?’, en ‘Wat hebben we al gedaan?’, ‘Wat hebben we al bereikt?’. Dat motiveert om verder te gaan.” 

Quote icoon
Iemand van buitenaf helpt de dingen af te kloppen

Alle medewerkers van de jonge startup RelyUs omarmen de evolutie, samen met Bedenk als externe begeleider. Die externe begeleiding helpt om de dingen af te kloppen.  

“Doorheen het traject met Pieter zijn we samen als team van een heel grote wolk naar een uitkomst gefilterd, om nu met een heel duidelijk businessplanverhaal te kunnen vertrekken”, zegt An. 

“Ons team telt vijf mensen. Zonder externe begeleiding ga je teveel de verschillende meningen met elkaar verzoenen, en blijf je veel langer bezig, en geef je het onderweg misschien op ... Het helpt als iemand uit al de ideeën en meningen helpt om helder te kiezen en zegt ‘Is het dit, of is het dat?’ en vervolgens ’Iedereen akkoord, want dan kloppen we af’.”

Tegelijk smeedt het participatief innoveren een hechte band.  

“De verbinding binnen het team is van 20% naar 100% gegaan”, zegt An daarover. “Er is vertrouwen gecreëerd en we zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Zo kun je veel meer bereiken ... Ik wist al dat onze mensen enorm veel talent en potentieel hebben. Maar er zit nog meer potentieel in onze mensen dan ik al dacht. Ook naar samenwerking toe. Je mag mensen nooit onderschatten.”

Interesse?

Is je innovatieve spier geprikkeld? Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?

contacteer ons