SYLVESTER DENKT STRATEGISCH VOORUIT

Bedenk coacht het  tv-, video- en eventproductiehuis Sylvester het post-coronatijdperk in.

”DANKZIJ DE STRATEGISCHE OEFENING MET BEDENK  HEBBEN WE NU EEN HELDER AANBOD VOOR DE EVENTWERELD NA CORONA”, ZEGT CEO GEERT VANOVERSCHELDE.

Tv-, video- en eventproductiehuis Sylvester vond zich in volle coronatijd opnieuw uit. Het is nu ook een IT-startup. De virtuele eventlocatie MEEPLE is een groot succes. CEO Geert Vanoverschelde blijft met beide voeten op de grond en kijkt al over de tijdshorizon van corona heen. 

Geluk bij een lockdown

Had je Geert Vanoverschelde in januari 2020 gevraagd naar de groeipoot van zijn productiehuis, zou die zeker ‘events’ hebben geantwoord. Enkele weken later haalde Corona die mooie plannen onderuit. Klanten annuleerden hun plannen. De agenda liep leeg. En de lockdown deed de markt volledig op slot. 

“Het bewuste weekend van 18 maart dacht ik: ‘Dit is hopeloos’”, herinnert Geert Vanoverschelde zich. “Die maandag heb ik de mensen open gezegd dat de lockdown het einde kon zijn. Maar ook dat we positief vooruit bleven kijken en positief zouden blijven communiceren. Dat is me misschien eigen, om juist in een crisis te zeggen: ‘We gaan vooruit. We springen en gaan tonen wie we zijn’.”  

Terwijl de hele eventsector kreunde onder de lockdown, schakelde Sylvester juist een versnelling hoger. De mensen van Sylvester zijn meteen gaan nadenken over wat ze wel konden doen. MEEPLE, het splinternieuwe livestreamplatform met eventgevoel is helemaal in eigen huis bedacht en ontwikkeld. 

“De tweede lockdown was voor ons een geluk bij een ongeluk”, zegt Geert. “Tot de zomer van 2020 dachten de klanten, ‘Nog even wachten, straks kunnen we mensen opnieuw fysiek bijeenbrengen’. Maar in september is die hoop vervlogen, en hebben klanten de omslag gemaakt naar streaming. In de zomer hebben we getest. In september waren we klaar. Was corona in het najaar voorbij geweest, dan hadden we misschien met ons platform staan blinken.” 

Quote icoon
Was corona in het najaar voorbij geweest, dan hadden we daar met ons platform staan blinken

Een crisis kan echt een springplank zijn naar anders. De virtuele event-locatie MEEPLE werd van bij de start een succesverhaal. 

“De manier waarop we onze platformdienst in de markt hebben gezet, vind ik sterk. Maar intussen lukten we erin onze organisatie continu aan te passen en bij te sturen. En dat vind ik nog sterker.” 

Het gaat intussen snel voor MEEPLE. Een gewone bedrijfsleider zou in dit crisisjaar dan even van dat succes genieten. Maar Geert houdt de voeten aan de grond. Begin december 2020 kreeg Bedenk een telefoontje, met de vraag om Sylvester te begeleiden in een strategisch innovatietraject voor de post-coronatijd.

Quote icoon
Ik vind de oefening om voorbij corona te denken moeilijker dan de oefening binnen corona

Strategisch verder innoveren

De virtuele eventlocatie MEEPLE is volledig intern bedacht en uitgerold. Maar om voorbij corona te denken kiest Geert voor externe begeleiding.  

“Ik vind de post-coronaoefening moeilijker dan de oefening binnen corona”, zegt Geert. “Met corona was de keuze binair. Ofwel gingen we digitaal, ofwel legden we de zaak stil. Het was 1 of 0. Dan is de keuze snel gemaakt. Voorbij corona zijn er veel meer opties mogelijk. We zijn niet zo straf dat we kunnen zeggen ‘Die andere innovatietrajecten en strategie-oefeningen, dat kunnen we ook nog wel even zelf.’” 

Geert wil geen ‘baas’ zijn die onbedoeld vanuit de bestaande denkkaders het innovatieproces stuurt. 

“Ik geloof sterk in een extern iemand om de innovatie los te weken. Een extern iemand kan het overzicht bewaren, de juiste vragen stellen en helpt iedereen aan bod te komen.” 

“Zonder externe begeleiding bekijk je de dingen toch maar vanuit het eigen vak, en dat maakt je blind. Het risico bestaat dat je de kansen niet meer ziet, enkel nog de beperkingen of dat je juist te veel in je eigen verhaal gaat geloven. Zonder externe coach die het proces in handen neemt, zou er om te coördineren naar mij worden gekeken. Maar ik ben ook met mijn vak bezig, dus ik ben ook niet neutraal.” 

Quote icoon
Om innovatie los te weken geloof ik sterk in een externe begeleider

Heldere strategie voor post-corona

De eerste oefening samen met Bedenk ging over events in de post-coronawereld. Meteen zweefde de term ‘hybride events’ binnen. Dat zou het dan worden. 

“We dachten toen al ‘Dat digitale gaat nooit weg’. En toch gaat er niets boven elkaar fysiek ontmoeten. Dat voel je toch ook? Ons idee was dus: ‘De toekomst wordt een mix. En dat noemen we dan hybride’. 

“We waren intern dus al overtuigd van dat hybride. Dat zou het worden. Maar meteen al in onze eerste oefening met Bedenk bleek dat iedereen dat hybride anders begreep. Dus zijn we dat ‘hybride’ veel concreter gaan vastleggen.” 

Het advies was ook om klanten te gaan interviewen, om het ‘hybride’ af te toetsen. 

“Gelukkig maar. Uit die klanteninterviews bleek dat de klanten nog niet echt warm liepen voor ‘hybride’. De dingen zijn al complex genoeg, was hun reactie, laat staan dat ze dan nog eens hybride worden. Dat was een echte eye-opener. Zonder die interviews waren we te eenzijdig gegaan voor die hybride events. We moesten de plannen dus nuanceren.”

 

In volgende oefeningen is een helder aanbod uitgewerkt met  vijf concepten voor als corona voorbij is.

“Om het voor de klant makelijker te maken, hebben we vijf concepten afgebakend, van volledig fysiek tot volledig digitaal, met daartussen drie gemengd hybride concepten. Onze boodschap aan de klant is: vertrek vanuit uw doelstellingen, doelgroepen en content, en beslis dan over het format. Wij stellen ons in die keuze neutraal op. We kunnen het allemaal. We hebben ons aanbod nu scherpgesteld, dankzij de oefeningen samen met Bedenk.”

Quote icoon
Onze verandering is samen met onze mensen uitgedacht. Ik vind dat zó vanzelfsprekend

Open participatieve cultuur

Je kunt als CEO een verandering op je mensen droppen. Of je zou een consultant kunnen inhuren die komt vertellen wat er moet gebeuren. Maar Geert laat de mensen mee innoveren en kiest voor een participatieve innovatieve cultuur. 

“Voor mij is het vanzelfsprekend dat je samen met je mensen verandert. Ik ben niet dom, maar zonder de nog slimmere mensen rondom mij raken we niet vooruit. Engagement pakken in je bedrijf gaat over zorgen voor je mensen. Je mensen mee betrekken bij verandering is een manier om te zorgen voor je mensen.”

“Vanuit mijn natuur zou ik wel eens top-down durven beslissen. Maar het is mijn overtuiging dat je met z’n tweeën meer weet dan alleen.” 

 

“Mensen ervaren die betrokkenheid ook positief. Dat voel ik. Mensen gaan mee aan de kar trekken. Maar het doet ook gewoon veel deugd om een mail te krijgen van iemand waaruit blijkt dat die meedenkt over de toekomst van Sylvester… Ik ben 57 en wil graag dat Sylvester blijft bestaan, nadat ik vertrokken ben. Dan zou ik graag hebben dat er hier mensen opstaan om het bedrijf verder te zetten.”

Welk advies geeft Geert aan collega ondernemers die nog worstelen met de coronadruk? 

“Wees transparant. Wees kwetsbaar en betrek uw mensen. Zorg dat je de mensen meehebt. Zorg ervoor dat mensen de verandering mee kunnen dragen. En leg de mensen ook uit dat je soms dingen niet weet. En dat je soms bezorgd bent. Moedig je mensen natuurlijk ook aan. Als je mensen op een open manier samenbrengt en hun botsende ideeën zich samenvoegen, zal het lukken.” 

Wil je jouw innovatiestrategie ontwikkelen?

Ontdek hoe wij jou en jouw team hierin kunnen begeleiden!

Naar innovatiestrategie

Meer weten?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?

Contacteer ons