Ontwikkel jouw innovatiecultuur

Innovatie start bij de juiste cultuur. Maar hoe weet je hoe sterk die is binnen jouw organisatie? En hoe kan je die dan verder ontwikkelen?

 

Is jouw organisatie een innovatiebeginner en wil je de eerste stappen zetten? Of hebben jullie eigenlijk al een sterke innovatiecultuur, maar willen jullie juist de puntjes op de 'i' zetten om de concurrentie voor te blijven?

Ontdek hoe wij je kunnen helpen bij het analyseren van je huidige maturiteitsniveau, het opmaken van een roadmap voor change en het begeleiden van het veranderproces naar een echt innovatieve cultuur.

Zo worden jouw medewerkers de innvatiemotor van de organisatie!

Quote icoon
De wereld verandert snel. Het zullen niet langer de grote zijn die de kleintjes oppeuzelen. Het zullen de snelle zijn die de trage verslaan.

Innovatie-explosie


Sinds het begin van de innovatie-explosie volgen veranderingen in maatschappij en bedrijven elkaar in snel tempo op. Om relevant te blijven, moet je als organisatie snel kunnen inspelen op die nieuwe omstandigheden.

Helaas zijn de meeste organisaties hier nog niet op voorbereid en worstelen ze met deze versnelling van innovatie. Vooral middelgrote en grote organisaties hebben af te rekenen met starheid en moeten voortdurend vechten om niet vast te lopen in logge structuren en processen.

Dat betekent dat ze zullen moeten inzetten op wendbaarheid. Bedrijven die hierin excelleren blijken steevast hun medewerkers te betrekken bij innovatie. Wanneer je zo je medewerkers aan boord weet te krijgen, wordt innoveren en veranderen plots een pak eenvoudiger.

Breng structuur aan
in je innovatiecultuur


Stel, je wil als manager werken aan de innovatiecultuur. Maar hoe begin je daar aan? Hoe weet je waar je nu staat en aan welke knopjes je moet draaien om het gewenste resultaat te krijgen...? Voor de meeste managers is dit (nog) geen parate kennis. Daardoor starten ze soms met de beste bedoelingen initiatieven die die vervolgens niet het effect hebben dat ze voor ogen hadden. 

Zou het niet geweldig zijn als er een eenvoudig en helder model bestond dat je kon gebruiken om de innovatiecultuur in jouw organisatie te meten, te verbeteren en te managen? Wat als we zo een constante stroom van kwalitatieve, vernieuwende ideeën konden stimuleren? Wat als we jouw eigen mensen hiervoor kunnen mobiliseren?

Ontdek ons Cromax® innovatie framework, die vormt de basis waarop onze aanpak is gestoeld.

Quote icoon
De rol van een creatief leider is niet om alle ideeën te hebben. Het is diens taak om een cultuur te creëren waarin iedereen ideeën kan bijdragen en het gevoel krijgen dat ze daarvoor gewaardeerd worden.

© 2024 Bedenk BV. All rights reserved

Het CROMAX® innovatieframework


CROMAX®, ook bekend als de Creatieve Organisatie Matrix, is het eerste volledig wetenschappelijk onderbouwde model dat de innovatiecultuur binnen organisaties in kaart brengt.

We hebben het Cromax®-model ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Gent, Erasmus Hogeschool Brussel en Karel de Grote Hogeschool Antwerpen.

Het bevat meer dan 90 wetenschappelijk onderbouwde parameters waarmee we de cultuur binnen jouw organisatie nauwkeurig kunnen onderzoeken, verbeteren en managen.

Het model focust voornamelijk op de 'front end' van innovatie. Die zone in het begin van het innovatieproces waar de ideëen ontstaan. In de klassieke innovatiemodellen wordt die wat stiefmoederlijk behandeld, terwijl ze eigenlijk cruciaal is voor het innovatiesucces.
Daardoor voelde deze fase juist vaak erg vaag en fuzzy aan. Daar wilden wij verandering in brengen.

Het Cromax® innovatieframework © 2024 Bedenk BV. All rights reserved

Innovatiecultuur in kaart gebracht


Het CROMAX®-model bestaat uit 2 assen:

- De verticale as bevat de 3 verschillende lagen binnen de organisatie: individu, team en leiderschap.

- De horizontale as beschrijft de 4 verschillende procesfasen innovatie: oriëntatie, ideecreatie, ideepromotie en realisatie.

Samen vormen deze 12 bouwstenen een eenvoudig en begrijpelijk model, dat dankzij de achterliggende 90 parameters tegelijkertijd ongelooflijk krachtig is.

Wil je graag een helder en onafhankelijk beeld krijgen van waar de innovatiecultuur in jouw organisatie staat? Met het Innometrikz® assessment krijg je een gedetailleerd overzicht van de verschillende elementen die een impact hebben op jouw innovatiecultuur en hoe jullie daarop scoren.

Doe de test

Werken aan innovatiecultuur

Een organisatiecultuur is een complex geheel van gewoonten, waarden, processen etc.

Een cultuur verander je niet in 1 ruk, dat vergt een consistente inspanning. Je doet dit door lang genoeg interventies te doen die een impact hebben op het korte termijn klimaat. Hou je dit lang genoeg vol, dan sijpelt dit geleidelijk aan door naar de cultuur.

Gemiddeld wordt er gerekend dat je zo’n 2 jaar nodig hebt om een cultuur te veranderen en die ook te verankeren.

Om dit proces evidence based en gestructureerd aan te pakken, hanteren we volgende fasen:

Visueel overzicht van een innovatiecultuurtraject

  • Eerst bepalen we de situatie 'as is' met een grondig assessment. Dat doen we zowel kwantitatief met een online bevraging als kwalitatief door te praten met jouw medewerkers. Zo krijgen we een helder beeld van de situatie in jouw organisatie

  • Aan de hand van deze inzichten maken we  een gedetailleerde roadmap op. Die presenteren we aan de bevoegde beslissingsnemers. Samen bekijken we wat mogelijk is binnen de draagkracht van de organisatie. We gaan enkel van start indien we volledige steun van het management krijgen

  • Die roadmap voor change wordt vervolgens uitgerold. Dat kan gebeuren aan de hand van trainingen, begeleiding of advies. Eventueel kunnen jullie zelf ook elementen uitvoeren, of worden er gespecialiseerde derde partijen betrokken. In dat geval behouden wij wel de regie van het volledige traject

  • Eventueel kan nadien nog een na-meting volgen om te kijken of we de doelen bereikt hebben

Van tanker naar speedboot

Ontdek ons managementboek over innovatiecultuur

Naar het handboek

Meer weten?

Is je innovatieve spier geprikkeld? Wil je weten hoe we jou kunnen helpen?

Contacteer ons