Assesment Innovatiecultuur

Meten is Weten: Het Startpunt voor Innovatiecultuur

 

Doe de gratis test!

Voordat we de innovatiecultuur kunnen aanpakken, is het essentieel om een grondig inzicht te krijgen in de huidige situatie. Wat gaat er goed en waar liggen verbeterpunten? Ons unieke  Innometrikz® assessment, gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde Cromax® framework, biedt hierbij de uitkomst.

Wanneer we de innovatiecultuur in kaart willen brengen, doen we dat in 3 stappen:
- Kwantitatief onderzoek adhv van ons digitaal Innometrikz® assessment
- Kwalitatief onderzoek door met jouw medewerkers te gaan praten
- Op basis hiervan maken we een analyse en ontwikkelen we een roadmap voor change

Stap 1: Kwantitatief Onderzoek

Via een online vragenlijst peilen we naar de perceptie van alle medewerkers over de innovatiecultuur binnen de organisatie. Deze Innometrikz® vragenlijst is gebaseerd op het Cromax®-model en omvat 36 items. Het neemt ongeveer 9 minuten in beslag om in te vullen. Hiermee krijgen we een eerste beeld van de huidige situatie: wat gaat er goed, wat is gemiddeld en waar is dringend aandacht nodig?

Stap 2: Kwalitatief Onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek geeft ons indicatoren van eventuele problemen, maar zegt ons nog niets over het 'waarom'. Om de oorzaken te achterhalen, is kwalitatief onderzoek noodzakelijk. We voeren interviews uit met een representatieve steekproef van de organisatie, waarbij we streven naar 5% tot 10% van alle medewerkers. Deze interviews, gericht op alle niveaus en afdelingen, bieden diepgaande inzichten en duren gemiddeld 1 uur per persoon.

Stap 3: Analyse en roadmap

Op basis van de inzichten die we opdoen tijdens het kwantitatief en kwalitatief onderzoek, analyseren we de situatie as is: waar staan we nu? Wat doen we goed? Waar lopen we nog tegen aan? En wat heeft prioriteit om aangepakt te worden?

Aan de hand van die analyse, maken we een voorstel tot roadmap op. Welke interventies? Wanneer? En in welke volgorde?

Deze analyse en roadmap worden gepresenteerd aan de beslissingsnemers. Samen bekijken we wat noodzakelijk, wenselijk en haalbaar is in functie van de doelstellingen en de draagkracht van de organisatie. Zo landen we met een gedragen plan waar iedereen zich prettig bij voelt.

Test nu hoe het is gesteld met jullie innovatiecultuur

Vul de gratis versie van ons wetenschappelijk onderbouwde assessment in en ontvang dadelijk een eerste rapport

Naar de gratis test!

Meer weten?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?

Contacteer ons!