Wat We Doen

Ideeën zijn de grondstof van de nieuwe economie

Bedenk helpt organisaties in België en Nederland om creatiever en innovatiever te worden van binnenuit. 
Zo kunnen ze zélf een toekomst creëren waar people, planet én profit beter van worden

Medewerker-gedreven innovatie heeft als meerwaarde dat

  • u de collectieve intelligentie van uw organisatie mobiliseert en zo tot betere oplossingen komt
  • deze oplossingen beter passen bij het dna van de organisatie
  • het engagement en intrapreneurship substantieel verhoogt
  • het draagvlak voor change vergroot en daarmee de kans op een succesvolle uitrol van innovatie

Om organisaties hier bij te ondersteunen, bieden we daarom 4 types diensten aan:

innovatiecultuur:

Hoe matuur is jouw innovatiecultuur? Hoe wendbaar is jouw organisatie? Zijn jullie voorbereid op wat komen gaat?

innovatieprocess:

BEDENK ontwerpt en faciliteert medewerker-gedreven innovatieprocessen. Van brainstorms over design sprints tot innovatie bootcamps en interne missie-, visie- en strategietrajecten.