Masterclass innovatiecultuur

Hoe kan je een innovatiecultuur managen?

Het fundament van een sterke innovatiecultuur begint bij het management. Zonder hun betrokkenheid en steun is het bouwen aan een cultuur van innovatie onmogelijk. Daarom is het essentieel om hen aan boord te krijgen en te overtuigen van het belang van medewerker-gedreven innovatie binnen de organisatie en hun rol daarin.


Voor veel managers is het leiden van een gezonde innovatiecultuur nieuw terrein. In deze masterclass krijgt het management van jouw organisatie de tools en inzichten die ze nodig hebben om effectief leiderschap te tonen en innovatie te bevorderen.

Wat omvat de Masterclass Innovatiecultuur?

Tijdens deze masterclass worden de volgende vragen beantwoord: 

Wat is mijn rol als manager binnen innovatiecultuur?
Hoe stimuleer ik meer creativiteit en innovatie bij mijn team? 
Welke valkuilen zijn er voor mij als manager?
Hoe bevorder ik meer initiatief en intrapreneurship?
Wat zijn de knoppen waaraan ik als manager kan draaien om de cultuur te verbeteren? 
En hoe zorg ik er vervolgens voor dat dat effect duurzaam verankerd geraakt?

Verloop van de Masterclass

Het traject begint met een beknopte introductie van het Cromax® framework, gevolgd door een zelfbeoordeling door de deelnemers over de huidige staat van de innovatiecultuur binnen de organisatie. Op basis van de resultaten van deze beoordeling wordt inzicht geboden in de sterke punten en zwakke punten van de organisatie op het gebied van innovatiecultuur.

Men kan deze oefening nog verdiepen door vooraf ons Innometrikz® assessment te laten invullen. Zo kan het managementteam aan de slag met de situatie zoals die nu écht is.

Daarna worden de resultaten besproken en worden mogelijke verbeterpunten en acties geïdentificeerd. De deelnemers vertalen deze inzichten vervolgens naar een inspirerende visie op innovatie en stellen een concrete roadmap op voor verandering.

 

Voor wie?

Deze masterclass is geschikt voor raden van bestuur die innovatiegericht willen sturen, directieteams die de innovatiecultuur strategisch willen ontwikkelen, managementteams die meer innovatie willen stimuleren, en strategie- of innovatieteams die hun impact willen vergroten.

 

Wat haal je er uit?

Na afloop van de masterclass hebben de deelnemers een helder beeld van de huidige innovatiecultuur binnen hun organisatie, een methodisch kader met mogelijke interventies en een duidelijke visie op innovatie met een op maat gemaakt stappenplan waarmee ze de volgende dag aan de slag kunnen.

Enkele van de innovatieve organisaties die u voor gingen

Van tanker naar speedboot

Ontdek ons managementboek over innovatiecultuur

Naar het handboek

Meer weten?

Is je innovatieve spier geprikkeld? Wil je weten hoe we jou kunnen helpen?

Contacteer ons