Innovatie Bootcamp

innovatie bootcamp begeleiden

Waarom?

Wil je binnen jouw organisatie de samenwerking over de afdelingen heen stimuleren? 
Wil je innovatie kickstarten met een compact traject? 
Wil je doelgericht aan de slag met een concrete vraag?

Dan is een innovatie bootcamp misschien wel iets voor jou!

Waarvoor?

De tijd dat innovatie enkel over technologie of producten ging, ligt nu wel definitief achter ons. Een innovatie bootcamp leent zich voor zeer verschillende vraagstukken: zowel product- en dienstinnovatie als procesinnovatie of organisatievernieuwing kunnen aan bod komen.

Wat je jezelf moet afvragen is:
- is er expertise over het onderwerp aanwezig binnen de organisatie?
- wil ik mijn mensen betrekken bij innovatie? en willen zij betrokken worden?
- is het belangrijk om intern draagvlak te creeëren voor de veranderingen die we moeten doorvoeren?

Indien je op deze vragen 'ja' moet antwoorden, is het zeker interessant om de piste van een intern innovatieproces toch minstens te overwegen.

innovatie bootcamp proces

Hoe?

Om bedrijven de kans te geven zélf hun toekomst in handen te nemen, begeleiden wij gestructureerde innovatie bootcamps die op korte tijd zo veel mogelijk nieuwe ideeën opleveren.

Dit doen onze facilitators met een intern ‘pop-up innovatieteam’.  Dit pop-up team werkt gedurende een bepaalde periode deeltijds voor het innovatietraject (1 à 2 dagen per week) en wordt vervolgens terug ontbonden. Eventueel kunnen de leden achteraf betrokken blijven bij het projectteam dat de voorstellen verder ontwikkelt en implementeert.

Elk innovatietraject kan uit verschillende fases bestaan:

INNOVATIE-OPDRACHT
Om er voor te zorgen dat de ideeën op het einde van de rit ook werkelijk een antwoord vormen op de behoeften van de organisatie, stellen we een concrete innovatie-opdracht op. Hierin wordt het kader meegegeven, de opdracht helder geformuleerd en de rancriteria omschreven. Op die manier weet iedereen exact wat er wel van hen verwacht wordt en wat niet.
Dit doen we in een aparte workshop met een bepertkt team beslissingsnemers.

POP UP INNOVATIE TEAM SAMENSTELLEN
Deze tijdelijke teams worden samengesteld uit alle departementen van de organisatie om een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis te verzekeren. Daarnaast wordt er ook gekeken naar kenmerken zoals: intrinsieke motivatie, creative skills, intern netwerk, etc.

EXPERTISE OPBOUWEN
Afhankelijk van het expertise-niveau van de deelnemers, vargen we hen om zich te verdiepen in het onderwerp. Dit kan deskresearch zijn, maar ook marktonderzoek, klantgesprekken, etc. Wanneer ze de kennis zelf verwerven, zal dit de outcome van het proces exponentieel verbeteren.

INNOVATIE BOOTCAMP
Met de kennis die ze hebben opgedaan uit het voortraject begint het team aan ideegeneratie. Idealiter gebeurt dit gedurende enkele dagen op afzondering zodat ze niet afgeleid worden. Deze fase verloopt volgens het creatief proces van divergeren en convergeren. Het is niet ongewoon dat in de divergentiefase van zo’n innovatietraject meer dan 1000 (!) ideeën worden bedacht. Hieruit worden vervolgens de beste ideeën geselecteerd en uitgewerkt. 
Afhankelijk van de opdracht kan dat een prototype, een business concept of een business case zijn.

PRESENTATIE, SELECTIE EN FEEDBACK
Na het bootcamp wordt het eindresultaat gepresenteerd aan een (interne) jury. Na een incubatieperiode van enkele dagen, worden de voorstellen door de jury in een aparte workshop geëvalueerd. Hier wordt beslist welke voorstellen een vervolgtraject krijgen en voor welke het parcours stopt. 
Ten slotte krijgen alle deelnemers persoonlijk feedback over hun idee.

LEADERSHIP COACHING
Omdat de rol en de houding van de leidinggevenden in dit proces cruciaal is voor een succesvolle outcome, begeleiden we hen ook in elke stap.

 • innovatie bootcamp workshop wzc imaculata

Een bootcamp op jouw maat

Afhankelijk van de opdracht, de vraag en de verwachte outcome zijn er verschillende trajecten mogelijk:

Compact
 • Is de vraag duidelijk en vrij eenvoudig? Wil je een korte, krachtige inspanning en snel resultaat? Staat het team al vast? Dan is dit een perfecte oplossing:
 • 8 tot 14 personen
 • 5 dagen, gespreid over 2 weken
 • Outcome: 4 baanbrekende prototypes
Large
 • Is de vraag al wat complexer? Is er nog research nodig? Is resultaat belangrijker dan snelheid? Kies dan voor dit oerdegelijke traject. De perfecte prijs/kwaliteit verhouding.
 • 8 tot 14 personen
 • 10 dagen, gespreid over 2 maanden
 • Outcome: 8 revolutionaire business concepten
XXL
 • Wil je het grote geschut inzetten en de concurrentie letterlijk uit het wiel rijden? Ga dan resoluut voor deze ‘Alma Mater’ onder de innovatieprocessen:
 • 8 tot 14 personen
 • 40 dagen, gespreid over 6 maanden
 • Outcome: 8 disruptieve business cases

Resultaat?

Afhankelijk van het type traject hou je dus op het einde van de rit prototypes, business concepten of business cases over. Aangezien ze ontsproten zijn aan het brein van mensen uit de organisatie, zullen de voorstellen ook passen bij het DNA van die organisatie.
Daarnaast zullen de deelnemers van dit traject ook persoonlijk geëvolueerd zijn. Ze worden als het ware innovatie champions, die hun nieuwe vaardigheden ook zullen meenemen naar hun team en ze daar delen. Zo verspreidt het innovatievirus zich langzaam over de gehele organisatie.
Tot slot kunnen de deelnemers hun eigen interne netwerk activeren om een nog groter draagvlak te creëren voor elk van de voorstellen.

Ben je benieuwd hoe dit binnen jouw organisatie kan werken? Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak!

nws

 

Innovatie bootcamp vlaio workshop case

Ben je benieuwd hoe anderen het bootcamp hebben ervaren? Ontdek hoe het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen het heeft aangepakt.

Lees de case hier


 Enkele van onze innovatie bootcamp klanten:

 • ea logo
 • vlaio logo
 • aquafin logo
Ik had graag meer info rond deze begeleiding. Gelieve mij te contacteren op volgende gegevens: