Bij AVEVE Veevoeding liggen vier zeer concrete én vernieuwende projecten op tafel. Dat is het resultaat van een intensief trainingstraject dat BEDENK bij het bedrijf verzorgde. Drie van deze projecten zullen bovendien opgenomen worden in de planning. “We hebben allemaal het gevoel dat we hier iets mee moeten doen. We kunnen dat niet laten liggen.”, zegt Dirk Bogaerts, Manager Onderzoek en Ontwikkeling van AVEVE Veevoeding. 

 

dirk-bogaerts-bw.jpg

Volgens Dirk Bogaerts staan de klanten de laatste jaren zelf behoorlijk onder druk om meer te produceren met minder. En die druk voelt AVEVE als toeleverancier heel sterk aan. “Onze klant verwacht van ons dat wij een zeer hoogwaardig product blijven aanleveren. Kort gezegd: met zo weinig mogelijk voeding wil hij zo veel mogelijk vlees of melk produceren.”, aldus Bogaerts.

De ‘moderne’ boer, dat zijn tegenwoordig grote bedrijven. Het is de taak van AVEVE om ervoor te zorgen dat de klant vlot en efficiënt kan werken. Kwaliteit en gebruiksgemak staan dus voorop. “Wanneer je aan de klant vraagt wat hij wil, zal hij antwoorden: goede producten aan een constante kwaliteit. Hij zal niet zeggen: je moet innovatief zijn of met totaal nieuwe producten op de markt komen, want dat is ook voor hem weer risicovol. Op dat gebied is de landbouw vandaag de dag nog vrij conservatief.” 

Om de hoge kwaliteit te leveren die de landbouwer vraagt, is AVEVE verplicht continu te innoveren. En dat doet het bedrijf eerder in stilte, achter de schermen.

"We merken dat alles sneller gaat en wij moeten mee, we moeten sneller ageren."

2015-10-02-134131.jpg

Een bewegende markt

Bogaerts ziet in de markt verschillende dingen bewegen. Enerzijds heb je de kleine, lokale producenten die heel flexibel zijn. De directeur kent al zijn klanten nog persoonlijk. Aan de andere kant heb je het internationale verhaal. Vandaag komen er internationale spelers op de markt die veel groter zijn dan AVEVE. Door hun schaal hebben zij andere mogelijkheden op vlak van R&D en marketing.

“Bovendien moeten we ook mee met de jongere generatie natuurlijk. Die lopen op de boerderij rond met hun smartphones en willen daarop alles kunnen volgen. En dus moeten we ook wel inzetten op apps en technologie. We merken dat alles sneller gaat en wij moeten mee, we moeten sneller ageren.” 

De grote uitdaging is volgens Bogaerts momenteel om het afzetvolume aan veevoeder te behouden in een krimpende Belgische markt met veel competitie. Daarom moet het bedrijf wel een trendsetter zijn en regelmatig innovatieve producten en diensten op de markt brengen. 

 

Investeren in creativiteit 

De lont aan het vuur om bewust voor creativiteit te kiezen, kwam er volgens Bogaerts op het moment dat de afdeling Human Resources  besliste om de kaderleden een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) te laten opstellen. “Dat dwingt je na te denken over je sterktes en zwaktes, op een heel gestructureerde manier. Daardoor besefte ik dat we eigenlijk te conservatief bezig waren, net als onze eigen klanten. De lokroep om aan vernieuwing te werken heeft zich snel gemanifesteerd.”

Bogaerts stelde zich vervolgens de vraag hoe out of the box denken kon gestimuleerd worden. Niet alleen bij zichzelf, maar bij het hele team. Vanuit die vraag kwam hij uiteindelijk – via de HR afdeling van AVEVE - bij BEDENK terecht. Lisette Van Esveld, Talent- en Ontwikkelingsspecialist van Groep AVEVE zegt hierover: “Ik voelde heel sterk aan dat het stukje out of the box denken niet evident was voor de mensen hier. We hebben verschillende aanbieders vergeleken. BEDENK bracht dat op een speelse manier, niet te zwaar op de hand en met een eenvoudige, no-nonsense communicatiestijl. Dat alles bij elkaar leek het best te passen bij de cultuur van ons bedrijf.”

2015-05-28-174406.jpg

Van scepticisme tot overtuiging 

De eerste dag bestond uit een training rond creatief denken. Aanvankelijk waren een groot aantal deelnemers sceptisch die ochtend. Hun analytische profiel in acht nemende is dat niet zo verwonderlijk: industrieel ingenieurs, bio-ingenieurs, dierenartsen, economisten, … “Tja, eigenlijk zijn we allemaal een beetje techneuten. Maar na die eerste dag zat de stemming er toch  behoorlijk in. We kregen ook huiswerk mee en iedereen had er zin in”, aldus Bogaerts

Een paar weken later werd de groep gedurende twee dagen begeleid doorheen het creatief proces. AVEVE koos ervoor om een reële case als oefening te nemen, zodat de outcome ook werkelijk kon gebruikt worden. Precision Livestock Farming (PLF) was het thema, een nieuwe benadering van veehouderij die aan populariteit wint en waarin AVEVE Veevoeding graag het voortouw wil nemen. 

“We leerden het proces van divergeren en convergeren. En eigenlijk was dat allemaal niet zo moeilijk eenmaal je weet hoe het werkt. Ook naar het business model van je nieuwe product gaan kijken, zijn dingen die wij hier normaal niet doen. Dat was even wennen, maar wel verrijkend.”

Verder heeft Bogaerts het over de voordelen van het werken met een externe facilitator: “Ik heb ook ervaren dat je een facilitator nodig hebt die het hele proces begeleidt. Dat is best iemand die het innovatieproces goed kent. Dat hoeft niet noodzakelijk iemand te zijn die iets van het onderwerp kent. Daardoor kon ikzelf als specialist ook meedenken en moest ik me niet met het verloop van het proces bezig houden.” 

Door twee dagen met de hele groep samen te werken op een andere locatie werd er meteen ook een heel andere sfeer gecreëerd. Minder formeel, en dus losser en speelser. “Achteraf bekeken werkte het ook als een soort teambuilding. We hebben veel van elkaar geleerd.”

"Ik heb ook ervaren dat je een facilitator nodig hebt die het hele proces begeleidt. Dat is best iemand die het innovatieproces goed kent."

Geen ‘ja maar’ meer op de werkvloer

De aangeleerde technieken en attitudes wil Bogaerts voortaan meer toepassen in hun dagelijkse denkprocessen. Hij twijfelt nog over wie de procesbegeleiding voor zijn rekening zal nemen. Ondanks de voordelen die een externe facilitator ontegensprekelijk biedt, overweegt hij de optie om intern enkele facilitators te laten opleiden, waarop het bedrijf vervolgens beroep kan doen.

“Wij zijn van nature te diepgravend, te analytisch. Daardoor zijn we vaak te veel gericht op het zo snel mogelijk vinden van een bruikbare oplossing, zonder specifiek richting vernieuwing te denken. Alles wat nieuwer en risicovoller is, botst al gauw op een ‘ja maar’. Dat hebben we hier afgeleerd. Ook nu nog maken we elkaar er attent op wanneer iemand ‘ja maar’ zegt. Die nieuwe attitudes zijn dus wel degelijk blijven hangen.”

Bogaerts besluit: “Als ik vanuit mijn ervaring nu één advies mag geven aan de mensen die dit lezen, zou het dit zijn: Geloof in jezelf. Je bent creatiever dan je zelf zou denken!”

Interview: Pieter Daelman


 

 • Biografie van onze klant
  • Naam: Dirk Bogaerts
  • Functie: Manager Onderzoek en Ontwikkeling AVEVE Veevoeding
  • Leeftijd: 48j
  • Opleiding: Bio-ingenieur aan de KUL
  • Ambitie: Wil ooit nog een wereldprimeur lanceren
  • Motto: Keep it simple
 • Facts & Figures van de organisatie
  • AVEVE is marktleider in de toelevering aan de land- en tuinbouw in België en heeft de grootste winkelketen voor tuin, dier en bakplezier van het land. De activiteiten zijn gegroepeerd in de Groep Veevoeding, Groep Land- en Tuinbouw, Groep Retail
  • 1800 werknemers, verspreid over een 60-tal bedrijven
  • 1.3 miljard Euro omzet
newsletter

Contacteer ons!

Benieuwd wat medewerker-gedreven innovatie aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.