DESIGN SPRINT FACILITATION

DE DESIGN SPRINT: IN 1 LIJN NAAR NIEUWE OPLOSSINGEN

Wat is een design sprint?


Een design sprint is een kort en krachtig innovatietraject, ideaal voor teams die willen starten met medewerker-gedreven innovatie.

De design sprint is bij uitstek geschikt voor het bedenken en ontwikkelen van vernieuwende concepten voor vraagstukken waarin de gebruikers een prominente rol spelen. Dit kan zowel gaan over externe vraagstukken, zoals producten en diensten, als over interne vraagstukken, zoals processen en structuren.

Design sprint aanpak


Bij Bedenk hanteren we ons eigen geoptimaliseerde proces van 6 tot 8 workshopdagen. We combineren wetenschappelijke inzichten uit het Cromax model met een resultaatgerichte benadering van design thinking.

Dit resulteert in een zeer efficiënt proces: gemiddeld krijgt 60 tot 80% van de gepresenteerde projecten groen licht voor ontwikkeling. Bovendien wordt ongeveer 80% hiervan succesvol geïmplementeerd, wat bewijst dat het proces ook zeer degelijke, gedragen projecten oplevert.

Design sprint workshops

De sprint zelf bestaat uit 6 tot 8 workshopdagen, met nog 1 à 2 dagen extra voor de deelnemers om onderzoek te doen en hun eindpresentatie voor te bereiden:

 

Design sprint verloop

1.Samen met een klein team uit het management wordt een innovatie-opdracht uitgeschreven.
2. We stellen een pop-up innovatieteam samen (6 - 12 personen). Liefst zo cossfunctioneel mogelijk en goed verspreid doorheen de organisatie. Tijdens een eerste kick-off maken ze kennis met de innovatie-opdracht en bepalen zelf welke onderzoeksacties nodig zijn.
3. De teamleden voeren zelf het nodige onderzoek uit, variërend van deskresearch tot gesprekken met klanten.
4. Met de opgedane inzichten starten we onze innovatiesprint/innovatiebootcamp.
5. Het team presenteert 3 à 4 strategische projecten aan het kernteam.
6. Het kernteam valideert deze projecten, bepaalt welke groen licht krijgen en geeft uitgebreide feedback.

Intensief traject

In dit intensieve traject wordt er wekelijks 1 workshopdag georganiseerd. Op die manier krijg je een relatief kort en toch krachtig proces dat uw medewerkers kunnen comineren met hun gewone taken. De doorlooptijd van het gehele proces van innovatie-opdracht tot en met het beslissingsmoment is hier 2 à 3 maand.

VERKENNEN


SCANNEN (1 dag)
Tijdens de kick-off maken de deelnemers kennis met elkaar, het proces en de innovatie-opdracht. Ze worden getraind in de juiste communicatiestrategieën om een veilig teamklimaat te garanderen. Tot slot delen ze kennis over het thema en definiëren ze de kennisleemtes, waarop een researchplan wordt opgesteld.

RESEARCHEN (+/- 1 dag)
Per twee voeren de teamleden zelf een deel van het onderzoek uit, inclusief diepte-interviews met minstens drie effectieve gebruikers.

SELECTEREN (1 dag)
De opgedane inzichten worden gedeeld en de belangrijkste worden geselecteerd. Er wordt gezocht naar interessante nieuwe kruispunten, waarop de innovatieraag wordt aangescherpt.

BEDENKEN


VERBEELDEN (1 à 2 dagen)
Deelnemers onderzoeken innovatietrends aan de hand van aangescherpte innovatievragen, genereren out-of-the-box ideeën en selecteren de meest kansrijke voor verdere uitwerking tot basisconcepten.

TESTEN (1 à 2 dagen)
De concepten worden omgezet in prototypes, waarmee de deelnemers naar de echte gebruikers gaan. Na observatie en bevraging worden de concepten gekozen en/of verbeterd.

ONTWIKKELEN


BEREKENEN (1 dag)
Aan de hand van geteste concepten wordt een winstgevend businessmodel uitgewerkt, inclusief het becijferen van een mini business case.

PLANNEN (1 dag)
In de laatste workshopdag worden de verschillende concepten in een grondig projectplan gegoten, resulterend in een betrouwbare planning voor de developers. Ook wordt hier de laatste presentatie voorbereid.

VALIDATIE & FEEDBACK
De finale projecten worden voorgesteld aan de innovatie board, die tijdens een validatieworkshop beslist welke projecten groen licht krijgen. Vervolgens worden deze projecten toegewezen aan een ontwikkelteam.

Customer case

Ben je benieuwd hoe anderen de design sprint hebben ervaren? Ontdek hoe STAS het heeft aangepakt.

Lees meer over de cases

Meer weten?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?

contacteer ons