Verankeren van een duurzame innovatiecultuur

verankeren innovatiecultuur

Bedenk helpt je mee een innovatiecultuur te ontwikkelen en verankeren binnen jouw organisatie. Hoe kan je als organisatie blijvend vernieuwen en innoveren? Hoe blijf je een stapje voor op de concurrentie? Hoe veranker je die positieve dynamiek binnen je organisatie? Kortom, hoe blijf je dagdagelijks frisse ideeën genereren? En vooral: hoe zorg je ervoor dat ze ook werken?

Dat doen we uiteraard aan de hand van ons uniek en wetenschappelijk onderbouwd Cromax® innovatie framework.

Aan de hand van een gericht assessment brengen we de innovatiecultuur binnen jouw organisatie in kaart. Via wetenschappelijk onderbouwde parameters screenen we zowel individuele medewerkers, teams, als het management op zich en brengen we zo het innovatief potentieel aan de oppervlakte. Nadien adviseren we welke verdere stappen je best neemt om de innovatiecultuur binnen je organisatie te ontwikkelen en te verankeren. Bottom-up en top-down.

Dit uit zich in een overzichtelijk actieplan waarbij reële milestones worden bepaald. BEDENK helpt het plan van aanpak binnen de organisatie te verdedigen en toe te lichten om het nadien uit te rollen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

 


 Het installeren van een innovatiecultuur doe je op 3 niveaus:

 • innovatiecultuur individu.jpg
 • innovatiecultuur team.jpg
 • innovatiecultuur organisatie.jpg
 • INDIVIDUEEL

  Door het ontwikkelen van je individuele innovatief denkvermogen leer je makkelijk ‘out of the box’ denken en kom je dus sneller tot vernieuwende ideeën en oplossingen. Het vergt wat inzicht en training, maar eens je de basisvaardigheden onder de knie hebt, wordt innovatief denken een attitude die je voor de rest van je leven meedraagt.

 • IN TEAMVERBAND

  Een efficiënt team is meer dan de optelling van de individuele teamleden. Het is belangrijk dat ieder teamlid optimaal in het innovatieproces wordt ingezet adhv zijn persoonlijke competenties. Op die manier worden creatieve innovatieteams samengesteld van complementaire talenten die op mekaar kunnen bouwen. Eén plus één is drie.

 • OP MANAGEMENTNIVEAUNIVEAU

  Het verankeren van een innovatiecultuur binnen de organisatie is een proces dat zowel van onderuit als van bovenaf onderbouwd moet zijn. Maar draagvlak en de juiste kennis bij het management team, is wel een absolute rabdvoorwaarde voor succes. Ook voor managers is dit vaak nieuwe kennis. Ook zij zullen moeten mee-evolueren.

contacteer ons over innovatiecultuur

Werken aan innovatiecultuur

Een organisatiecultuur is een complex geheel van gewoonten, waarden, processen etc.

Een cultuur verander je niet in 1 ruk, dat vergt een lange, consistente inspanning. Je doet dit door lang genoeg interventies te doen die een impact hebben op het korte termijn klimaat. Hou je dit lang genoeg vol, dan sijpelt dit geleidelijk aan door naar de cultuur. 

Gemiddeld wordt er gerekend dat je zo’n 2 jaar nodig hebt om een cultuur te veranderen en die ook te verankeren.

Om dit proces evidence based en gestructureerd aan te pakken, hanteren we volgende fasen:

 

 • Assessment en roadmap

  Aan de hand van een gericht Cromax assessment brengen we de innovatiecultuur binnen je organisatie in kaart en adviseren we graag welke stappen er moeten gezet worden. Meten is weten. En hoewel je innovatiecultuur niet in absolute cijfers kan uitdrukken, toch zijn er wetenschappelijk onderbouwde parameters die je inzicht kunnen verschaffen. 

  BEDENK adviseert welke opportuniteiten er voor je organisatie liggen en welke verdere stappen je best neemt om de innovatiecultuur binnen je organisatie te stimuleren. Een duidelijke roadmap en implementatieplan op maat zijn hier vast onderdeel van. 

 • Implementatie en opvolging

  De verdere stappen naar de gewenste cultuur begeleiden we van binnenuit. Dit doen we door te werken op organisatiestructuur en de bijhorende processen, door het ontwikkelen van creatieve vaardigheden bij je mensen, door de begeleiding van teams en leiders doorheen deze verandering en door een proces van continue verbetering te implementeren dat toelaat telkens beter te worden.

  Opvolging en bijsturing worden uiteraard ook voorzien en binnen de teams en de organisatie worden verantwoordelijkheden toegewezen. Zo wordt innoveren langzaam een attitude voor iedereen in de dagdagelijkse werking van de organisatie. 


 

Ik had graag meer info rond het stimuleren en verankeren van de innovatiecultuur binnen onze organisatie. Gelieve mij te contacteren op volgende gegevens:
 • “Eigenlijk is een dergelijk traject ook erg leerzaam voor het management, niet alleen voor de medewerkers" - Bernard De Potter, Administrateur-Generaal @ Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • “De mensen zijn naar elkaar toegegroeid en begrijpen nu wat het betekent om innovatief te denken.” - Brecht Vandenborre, Commercieel Directeur @ Stas
 • “Voor mij is het vanzelfsprekend dat je samen met je mensen verandert. Ik ben niet dom, maar zonder de nog slimmere mensen rondom mij raken we niet vooruit." - Geert Vanoverschelde, CEO @ Sylvester productions
 • “Ik leerde dat je innoveren kunt inbedden in je organisatie. Dat is goed, want zo kan elke medewerker mee innoveren.” - An Van Den Eynde, CEO @ Komma Board
 • “Iemand zei: ‘Ik denk dat dit het beste is wat je ooit gedaan hebt voor het bedrijf’.” - Ludovic Billiet, CEO @ Triplaco
 • “Ik had de outcome van zo'n innovatie bootcamp onderschat. Als ik onze concurrent was, ik zou schrik beginnen krijgen!” - Ivan Cornette, Sales & Marketing Director at Europ Assistance