MASTERCLASS INNOVATIECULTUUR

Management buy in

Het is eenvoudig: je kan niet bouwen aan je innovatiecultuur zonder draagvlak bij het management. Het is dus cruciaal hen mee aan boord te krijgen.

Ook voor managers is leiding geven in functie van een gezonde innovatiecultuur vaak nieuwe materie. In deze masterclass krijgt het management van jouw organisatie de basis mee van de leiderschapsstijl die ze nodig zullen hebben om innovatie binnen de organisatie te laten openbloeien. 

Tijdens deze masterclass krijg je een antwoord op de vragen : “Hoe stimuleer ik meer creativiteit en innovatie bij mijn mensen? Hoe krijg ik mijn mensen mee? Hoe stimuleer ik meer intrapreneurship? En hoe bouw ik aan een duurzame innovatiecultuur binnen mijn organisatie?”

masterclass innovatiecultuur

Verloop

We starten het traject met een korte theoretische introductie van het Cromax framework

Vervolgens vullen de deelnemers een vragenlijst in over hoe zij de innovatiecultuur binnen de organisatie op dit moment ervaren. Aan de hand van de uitkomst van het assessment geven we de deelnemers vervolgens inzicht in de sterktes en zwaktes van de organisatie op vlak van innovatiecultuur op dit moment. Aan de hand van de resultaten gaan we in dialoog: Wat doen we goed?  Wat kan beter? Welke rol kunnen wij daar in spelen?

Daarna  gaan we aan de slag met deze resultaten. Wat kunnen we hieruit leren? Hoe kunnen we onszelf verbeteren? Welke acties kunnen we ondernemen om te  groeien? 

Tot slot vertalen de deelnemers de opgedane inzichten in een inspirerende visie op innovatie‘Waar willen we, op het gebied van innovatie, staan binnen 5 jaar?' en we landen met een concrete roadmap voor change.

Meten is weten! Wil je nog een stapje dieper graven? Overweeg dan om deze masterclass te combineren met een volwaardig Cromax assessment

Voor wie is dit interessant?

  • Raden van bestuur die gericht willen aansturen op innovatie
  • Directieteams die de innovatiecultuur strategisch willen ontwikkelen
  • Managementteams die meer innovatie bij hun medewerkers willen stimuleren
  • Innovatieteams die hun impact willen vergroten
Van tanker naar speedboot

Je krijgt 

  • Het (self-)assessment 
  • 1 à 2 dagen interactieve training
  • Een gesigneerd exemplaar van het boek Van tanker naar Speedboot door Pieter Daelman voor elke deelnemer

Na deze masterclass heb je

  • Een helder beeld van de huidige innovatiecultuur van jouw organisatie 
  • Een methodisch kader met mogelijke interventies  
  • Een duidelijke visie op innovatie en een stappenplan op maat van jouw organisatie

 

Deze innovatieve organisaties gingen u reeds voor:

klanten masterclass
newsletter

Contacteer ons!

Benieuwd wat medewerker-gedreven innovatie aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.