BUSINESS DESIGN

 Vergroot de slaagkans van je innovatieprojecten

Bedrijven met een sterke innovatiecultuur, zetten in op een gezonde innovatiemix. Net zoals bij beleggen, stop je niet al je eieren in 1 mandje. Zo spreid je je risico.

Zo kan je onder meer inzetten op een eigen R&D voor de meer technische uitdagingen, begeleide interne innovatietrajecten wanneer er een groot draagvlak nodig is of je kan kiezen voor externe innovatieprojecten wanneer die niet binnen de huidige organisatie passen.

Dat kan dan zijn onder de vorm van een start upspin off, een nieuwe dochteronderneming, interne corporate venturing, etc. Vaak zien we dat voor deze oplossing gekozen wordt wanneer er een radicale sprong voorwaarts wordt genomen, het risico te groot is om binnen de eigen organisatie te dragen of bijvoorbeeld omdat de eigen cultuur en bedrijfsprocessen de neiging hebben om drastische vernieuwing in een vroeg stadium te versmachten.

Business Design

Beheers je innovatie-risico

Wanneer je innoveert, doe je iets nieuws. En dus neem je altijd een risico. Nieuwe dingen doen is nu eenmaal risicovoller dan de status quo behouden. (Althans, dat lijkt toch ze op de korte termijn) Hoe groter de sprong voorwaarts, hoe meer onzekerheden en hoe meer risico. Innoveren is dus een permanente oefening om die risico’s in de mate van het mogelijke te beperken en de factoren voor succes te optimaliseren.  

Er zijn een heleboel factoren die een aangetoonde invloed kunnen hebben op dat succes, zoals timing, funding en samenstelling van het team. Maar misschien wel de allerbelangrijkste is de kwaliteit van het idee waarmee je start. Van een halfbakken idee kan je nu eenmaal nooit een goudmijn maken. Het is dus cruciaal dat je het voortraject grondig bewandelt.

Al te vaak zit men in organisaties nog te wachten tot iemand ‘toevallig’ een idee krijgt. Die organisaties zitten al lang niet meer in de kop van het peloton, geloof me. Wil je zelf de lijnen uitstippelen? De touwtjes in handen nemen? Voorlopen op je sectorgenoten? Dan is het essentieel om hier strategische prioriteit aan te geven en zelf vraag-gestuurde projecten op poten te zetten

Business Design helpt hier om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de ideeën te verhogen zodat jij kan kiezen in welke de meest kansrijke zijn en waarin jij uiteindelijk je geld, tijd en energie wil stoppen. Op die manier kan je actief het innovatierisico managen.

Business design proces

Wat is Business Design?

Business Design is een begeleide innovatie aanpak waarbij we met een compact team interne innovatiepioniers op zoek gaan naar mogelijke externe business kansen.

Op vraag van het management team of een innovatie board, gaan zij op pad om te onderzoeken welke opportuniteiten er in een bepaalde vakgebied liggen.

Eenmaal ze die gedefinieerd hebben, ontwikkelen ze verschillende mogelijke oplossingen die ze vervolgens aftoetsen bij echte gebruikers. Alleen die  oplossingen die door de gebruikers enthousiast onthaald worden, worden in een laatste fase verder uitgewerkt tot een business case.

Hoe werkt het?

Een team van 5 à 6 interne innovatiepioniers wordt door een ervaren facilitator van Bedenk gedurende enkele weken (intensief) of enkele maanden (part time) doorheen het hele business design proces begeleid. 

Om dat team zo veel mogelijk bewegingsvrijheid te geven, trekken we hen weg uit de dagelijkse business omgeving. Hierdoor kunnen ze vrijer experimenteren en worden ze niet (onbewust) afgeremd door interne krachten.

Op regelmatige tijdstippen brengt het team verslag uit bij hun opdrachtgevers. Tijdens die reviews wordt er beslist welke pistes verder onderzocht kunnen worden en waar er eventueel moet bijgestuurd worden. 

Uiteindelijk beslist de board ook of en welke cases ook werkelijk gelanceerd worden.

"Innoveren is een permanente oefening om de risico’s te beperken en de factoren voor succes te optimaliseren"

Iteratief proces

Omdat business design een iteratief proces is met een sterke focus op de gebruikers, sluit het perfect aan op verdere ontwikkeling en implementate/ go to market adhv lean startup, agile development of andere, gelijkaardige methodes.

Door snel prototypes te bouwen en die te testen bij echte gebruikers, leer je in een vroeg stadium wat die gebruiker écht van je innovatie vindt. Op die manier kan je op tijd bijsturen en vermijd je dure mislukkingen.

Wanneer je de front end van je innovatie zo grondig aanpakt, verhoog je de kwaliteit van de ideeën die je innovatie funnel ingaan aanzienlijk. Hierdoor vergroot je dan ook de kans op succesvolle implementatie.

HR tip: 

Dit soort trajecten is bij uitstek geschikt voor young potentials en ongeduldige, ambitieuze medewerkers die binnen de organisatie niet snel genoeg kunnen doorgroeien. Ze krijgen de kans om op korte tijd veel bij te leren en zich te profileren. De ideale testcase om te kijken wat ze in hun mars hebben. Bovendien biedt zo’n project een stevige kluif waar ze eens goed hun tanden in kunnen zetten!


 

Komma Board client case

Bekijk een voorbeeld

Denk je dat business design wel eens iets voor jouw organisatie zou kunnen zijn? Wil je graag weten hoe andere bedrijven dit ervaren hebben? Lees hier de client case van onze klant Komma Board

Contacteer ons!

Benieuwd wat medewerker-gedreven innovatie aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.